Browsing Category

Chăn Nuôi

Bán trà Việt ở trời Âu

Khoảng năm mươi tách trà xếp hàng trên một chiếc bàn cổ tuyệt đẹp. Không có nghi thức trà đạo, nhưng sự tập trung cao độ và vẻ điềm tỉnh đến lạ lùng của ông ta, khi nhấp từng ngụm trà và ngồi yên, như thể đang nghe trà nói chuyện trong…

Hãy trong tư thế sẵn sàng để nắm lấy cơ hội

Trong cuộc sống hàng ngày, có nhiều người than thở: “Tôi là người kém may mắn”, hoặc: “Cơ hội không đến với tôi”. Rất nhiều người đã lấy khái niệm “May mắn”, “Cơ hội” ra để bào chửa cho sự thất bại của mình. Hoặc cũng đôi lúc bạn nghe bạn…

Gold standard IPRS helps Vietnamese famers

In-pond raceway system (IPRS) technology was introduced in both southern and northern Vietnam in 2016, attracting much attention to freshwater fish farms in northern Vietnam. To date, there have been over a hundred cells already constructed…