Browsing Category

Chuẩn GAPs

Giới Thiệu Tổ chức Tiếp Thị Nông Sản Việt

Tổ chức Tiếp thị Nông sản Việt: I. Tầm nhìn:      Cổng thông tin, tri thức tiếp thị, quảng bá và xây dựng thương hiệu nông sản Việt. II. Sứ mạng:  Xây dựng, hội tụ, phát triển và tôn vinh những dự án tiên phong về tiếp thị, xây…