Đề xuất cắt giảm 70% điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã rà soát tổng thể và đề xuất cắt giảm, bãi bỏ, đơn giản hoá 241 điều kiện đầu tư kinh doanh trong tổng số 345 điều kiện.

Vẫn còn nhiều điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp được cho là trói chân doanh nghiệp.

Cụ thể, 131 điều kiện trong số 172 điều kiện kinh doanh về thú y, thức ăn chăn nuôi, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, quản lý chất lượng, sản phẩm biến đổi gen hiện đang quy định tại 4 Nghị định (Nghị định 35/2016/NĐ-CP; Nghị định 66/2016/NĐ-CP; Nghị định số 39/2017/NĐ-CP; Nghị định 69/2010/NĐ-CP) sẽ được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ tại dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp đang được xây dựng và lấy ý kiến.

Cùng với đó, nhiều điều kiện kinh doanh đã được cắt giảm tại Luật Thủy sản. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) sẽ tiếp tục rà soát cắt giảm tại các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản và Luật Lâm nghiệp dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2019, tại dự án Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi và các nghị định hướng dẫn thi hành hai luật này.

Trong tổng số 131 điều kiện kinh doanh dự kiến cắt giảm, sửa đổi trong dự thảo nghị định, một số ý kiến cho rằng, nhiều nội dung mới chỉ lược bỏ các từ ngữ chung chung như “theo pháp luật”, “hợp lý”, “có điều kiện rõ ràng” hay đưa ra những dẫn chiếu không cụ thể đến những văn bản luật khác chứ chưa phải là cắt giảm điều kiện kinh doanh cụ thể.

Vẫn còn nhiều điều kiện kinh doanh bất hợp lý mà dự thảo nghị định sửa đổi chưa để cập đến như trong lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật, các giấy phép con quy định trong các thông tư hướng dẫn vẫn còn đang trói chân các doanh nghiệp.

Quỳnh Chi

The Leader

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.