Browsing Category

Video Gap Library

Giàu từ nông nghiệp trên nền tảng số hóa

Nhìn từ góc độ công nghệ, sự "tinh vi trong nông nghiệp" là làm sao tạo ra những ứng dụng tối ưu hóa, làm sao để tạo ra chất lượng tốt nhất chứ số lượng hiện nay không còn là mục tiêu tối thượng. Đó là quan điểm được ông Trương Gia Bình -…

Thương hiệu nông sản Việt – Cái vòng luẩn quẩn

Như một vận động viên chạy việt dã, nông sản Việt muốn có được thương hiệu tầm cỡ thế giới cần phải biết đích ở đâu và những rào cản nào cần vượt qua. Những rào cản này đòi hỏi vận động viên phải nhìn xa hơn, rộng hơn để rèn luyện thể lực…

Nông nghiệp là số 1, nông dân không thể là số 2

Nếu người nông dân không được hưởng lợi ích lớn hơn từ hạt gạo thì chặng đường chuyển đổi kinh tế nông nghiệp còn xa...Cánh đồng mẫu lớn đòi hỏi tích tụ vốn và đầu tư công nghệ, thiết bị… những thứ mà những người nông dân bình…