Giới thiệu Thư viện Tiếp thị Nông sản Việt

https://gap.org.vn/

Vai trò và nhiệm vụ của Thư viện Tiếp thị Nông sản Việt: 


Thư viện là cầu nối giữa 4 thành tố có nhiệm vụ:

 • Kết nối, phản hồi thực tiển sản xuất đến nghiên cứu: Có những vấn đề mà sản xuất phải đối phó, gồm cả vấn đề kỹ thuật lẫn thị trường. Đây là những bài toán thực tế mà Thư viện cần thu thập để tìm ra giải pháp từ các chuyên gia kỹ thuật (Công nghệ, thương mại). Có như vậy lĩnh vực nghiên cứu mới được định hướng rõ ràng, không xa rời thực tế.
 • Chuyển tải thành quả nghiên cứu đến sản xuất: Có nhiều công trình nghiên cứu, kể cả nghiên cứu khoa học cơ bản, từ các viện, trường…, Thư viện sẽ chuyển tải đến những đơn vị sản xuất đang cần đến để ứng dụng hoặc tổ chức nghiên cứu thực địa. Đây là phối hợp có lợi cho cả hai bên. Sản xuất đỡ tốn thời giờ và tiền bạc để mò mẩm. Nghiên cứu có điều kiện kiểm chứng thực tế với phí tổn thấp hơn đáng kể một khi mình tự tổ chức nghiên cứu thực địa.
 • Mở rộng tầm nhìn ra thế giới cho nghiên cứu và sản xuất: Thư viện sẽ thu thập một kho thông tin về nông sản thế giới làm tài liệu tham khảo cho ngành nông sản trong nước. Tổ chức các buổi trình bày chia sẻ từ các chuyên gia quốc tế với những vấn đề mà trong nước đang quan tâm, hoặc thậm chí để đánh động chuyên gia trong nước và nhà sản xuất về một quan niệm mới, hướng đi mới hoặc công nghệ mới.

V. Hội đồng chuyên gia:

Hội đồng cố vấn gồm những chuyên gia đến từ nhiều công đoạn khác nhau trong chuỗi giá trị sản phẩm, là thành phần ưu tú được mời từ hai lĩnh vực chính: Nghiên cứu và Thực địa. Họ là những người tự nguyện cùng bồi đắp năng lực cho thế hệ trẻ cùng chung một ước mơ cho tương lai tươi sáng Nông sản Việt.

Để đảm bảo tính chất hiệu quả thực tế của Thư viện, các chuyên gia này đến từ 2 lĩnh vực:

 1. Nghiên cứu: các viện, trường kể cả từ các bộ phận nghiên cứu phát tiển sản phẩm (R&D) của các công ty tư nhân. Các nhà nghiên cứu ở Viện và trường, khi kết nối với Thư viện, sẽ có nhiều phản hồi từ thực địa để mà định hướng, chọn đề tài nghiên cứu sát với nhu cầu sản xuất. Các bộ phận R&D của tư nhân (thuốc, hoá chất, thức ăn, trang trại…) cũng sẽ có địa bàn để thử nghiệm thực địa (Field trial) trên quy mô rộng cho các sản phẩm mới của mình.
 2. Thực địa: các đơn vị sản xuất, tư nhân trong chuỗi giá trị. Đây là lực lượng chuyên gia với kiến thức, kỹ năng đã được trui rèn qua thực tiễn. Họ sẽ đóng góp cho Thư viện nhiều thông tin thực tiễn hoặc các mô hình (case study) giá trị.

Các chuyên gia này sẽ đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau tuỳ theo năng lực và lĩnh vực chuyên sâu của mình. Các công việc đó gồm:

 • Tham gia hội đồng xét duyệt các dự án
 • Làm người đở đầu đề tài hoặc phản biện cho các luận án nghiên cứu của giới trẻ (Luận án tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ…)
 • Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề mà diễn giả là chính họ hoặc được mời từ trong nước hoặc nước ngoài. Đặc biệt là từ các công ty, tổ chức tư nhân trong giới sản xuất.
 • Tham gia viết bài sưu khảo hoặc nghiên cứu thuộc lĩnh vực sản xuất, thương mại nông sản.

VI. Đối tượng phục vụ:

Với một hệ thống được tổ chức chặt chẻ gồm cơ sở dữ liệu và hội đồng chuyên gia, Thư viện Tiếp thị Nông sản Việt sẽ mang đến nhiều giá trị cho nhà sản xuất và đặc biệt là giới trẻ. Đây là 2 đối tượng phục vụ của Thư viện nhằm hỗ trợ sản xuất và đặt nền tảng cho tương lai.

 1. Nhà sản xuất: gồm tất cả các khâu sản xuất trong chuỗi giá trị của nông sản, bao gồm các chuỗi giá trị khác có liên quan đến sản xuất nông sản (các nhà cung cấp thuốc, hoá chất, thức ăn, công cụ…). Nếu nhà sản xuất có người tham gia trong hội đồng chuyên gia, thì không những họ là đối tượng ưu tiên mà còn là cơ hội tốt để chia sẻ, đóng góp kiến thức và kinh nghiệm.
 2. Giới trẻ: là sinh viên của các trường đại học có các bộ môn liên quan đến nông sản (Nông Lâm, Kinh tế, ngoại thương…). Đây là lực lượng đầy tiềm năng cho tương lai nông sản Việt. Là lực lượng đầy năng lượng, có sức sáng tạo, suy nghĩ táo bạo của những dự án khởi nghiệp (Start up). 

  Trân trọng giới thiệu đến Anh Chị
  Ông Võ Hoàng Nguyên Giám đốc Dự án/Thư viện Tiếp thị Nông sản Việt.

  CEO, Thụ Nhân Consulting.

  Ông Nguyên có 10 năm làm việc trong phòng thí nghiệm hoá và vi sinh thực phẩm, nước uống y tế công cộng, 10 năm trong ngành chăn nuôi gia súc gia cầm, hơn 20 năm “lăn ao nằm đìa” với ngành thuỷ sản. Trong giai đoạn này, ông còn có trên 20 năm làm tư vấn thị trường, mở lớp huấn luyện kỹ năng làm việc cho nhân viên thương mại ngành thức ăn gia súc gia cầm và nuôi trồng thuỷ sản.”  Tham gia giảng dạy tại Trường VietnamMarcom. Chuyên gia kỹ thuật Hội đồng Xuất Khẩu Đậu Nành Mỹ – United States Soybean Export Council – Technical Consultant Aquaculture.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.